Disclaimer

Gebruikersvoorwaarden

Door het gebruik van Budget Sanitair gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden. De gegevens zijn bedoeld voor algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Budget Sanitair maakt gebruik van bronnen die wij betrouwbaar achten. Wij gaan uiterst zorgvuldig te werk bij het verzamelen en verwerken van informatie op onze website. Echter kunnen wij niet aansprakelijk gehouden voor onjuistheid, onvolledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van onze webshop. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Het zou dus kunnen voorkomen dat er een foutieve prijs vermeld staat op Budget Sanitair. Dit betekent niet dat wij het product moeten leveren voor de foutieve prijs. Wij zullen de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen bij kennisneming van de fout en uiteraard is de klant vrij om te bepalen wat zijn vervolgstap is. De bestelling kan kosteloos geannuleerd worden. Wij doen ons uiterste best dit probleem te vermijden.

De informatie die wij aanbieden op onze website is informatief en niet zodanig bedoeld als deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is het gebruik maken van de informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

De gebruiker van deze site mag niet zonder toestemming van Budget Sanitair de informatie en afbeeldingen gebruiken om door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden. Dit dient u aan te vragen bij info@budget-sanitair.nl.

Wij wijzen u erop, dat wij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor informatie van derden (zogenaamde link). De informatie die hier verstrekt wordt hebben wij geen toezicht op en nemen wij dus geen verantwoording voor.